Jouw privacy: onze privacyverklaring

VDV Chocolaterie geeft veel om jouw privacy. We behandelen jouw gegevens  dan ook als strikt vertrouwelijke informatie en verwerken deze uitsluitend voor (het verbeteren van) onze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij hebben nog nooit klantgegevens verkocht aan derden en zullen dit ook nooit doen.

 

Welke gegevens worden verwerkt?

VDV Chocolaterie verwerkt volgende gegevens: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, (eventueel) bedrijfsnaam.

Deze gegevens worden door jou verstrekt wanneer je een bestelling bij ons plaatst, een offerte/catalogus aanvraagt en/of je een account aanmaakt in onze webshop.

Waarom verwerken we jouw gegevens?

We verwerken je gegevens enkel om: (i) je bestelling te verwerken, (ii) je bestelling bij jou af te leveren, (iii) je te contacteren bij problemen, (iv) je betaling af te handelen, (v) je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en (vi) je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

Enkel en alleen als je ons voorafgaandelijk je schriftelijke toestemming hebt gegeven, zullen we je gegevens verwerken om: (i) je op de hoogte te brengen als we je (weer) een (gelijkaardig) product ter beschikking kunnen stellen en/of (ii) je een catalogus, nieuwsbrief of reclamefolder op te sturen.

Wij verwerken je gegevens ook als we hier wettelijk toe verplicht zijn. Denk hierbij aan gegevens die we nodig hebben om onze belastingaangifte te vervolledigen.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Je gegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wat betekent dit? We bewaren je gegevens zolang je klant bent en je je toestemming niet hebt ingetrokken. Eenmaal je je toestemming intrekt, zal VDV Chocolaterie zo snel mogelijk de directe koppeling naar je profiel-identiteit verwijderen.

Cookies

VDV Chocolaterie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen er immers  voor dat de website naar behoren werkt. Jouw voorkeursinstellingen kunnen ook aan de hand van deze cookies worden onthouden.

De cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te optimaliseren.

Wat betreft de cookies die derde partijen hebben geplaatst (denk hierbij aan Google Analytics) verwijzen we je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Wij hebben geen enkele invloed op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Je kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via deze instellingen verwijderen uit je browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je ook het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens door VDV Chocolaterie.

Tenslotte heb je tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wat houdt dit in? Je dient bij ons een verzoek in om de gegevens die wij over jou hebben naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoongegevens indienen via het contactformulier op onze site.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage wel door jou is gedaan, vragen wij je ons een kopie van jouw identiteitsbewijs te bezorgen. Gelieve in deze kopie je foto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk op je verzoek.

VDV Chocolaterie wil je er ook op wijzen dat je tevens de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

De beveiliging van jouw gegevens

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus. VDV Chocolaterie neemt dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

We slagen jouw gegevens op in een beveiligde database.

We doen er alles aan om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Verwittig ons onmiddellijk als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik.

Wijzigingen

VDV Chocolaterie kan op elk moment, om welke reden dan ook correcties, toevoegingen of wijzigingen aan deze privacy-verklaring aanbrengen. De meest recente versie kan je hier altijd raadplegen.