Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

VDV Chocolaterie, Perreveld 8, 1745 Opwijk, België

email: info@vdvchocolaterie.com

telefoonnummer:  +32 52 35 04 25

KBO/BTW nr: BE0720 285 079

Algemene bepalingen

De e-commerce website van VDV Chocolaterie (“verkoper”) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavig Algemene Voorwaarden (“voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“klant”).  Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van VDV Chocolaterie aanvaardt de klant deze voorwaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.  Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door VDV Chocolaterie aanvaard zijn.

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie, of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Deze kosten worden vermeld bij het afrekenen van het winkelmandje. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.  De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.  Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden VDV Chocolaterie niet.  VDV Chocolaterie is, wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slecht gehouden tot een middelenverbintenis.  VDV Chocolaterie is in geen geval aansprakelijk in geval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bvb maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om de FAQ’s te raadplegen of vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door VDV Chocolaterie.  VDV Chocolaterie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Online aankopen

De klant kan producten bestellen door deze in het winkelmandje te leggen.  Wanneer zijn bestelling volledig is, gaat de klant naar Afrekenen.  Hier wordt de mogelijkheid geboden om het product te laten leveren of af te halen. De kosten voor levering zijn duidelijk vermeld.  Eens de klant zijn keuze kenbaar heeft gemaakt, worden hem de verschillende betaalmogelijkheden aangeboden.  Deze zijn bancontact, bankoverschrijving, Ideal, Paypal, betalen bij afhaling.

VDV Chocolaterie is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Levering en uitvoering van de overeenkomst

Zodra de bestelling is afgerond en betaald, wordt deze klaargemaakt en verstuurd.  De klant ontvangt een mail met trackingcode zodra het pakket overgedragen is aan het ophaalpunt.

De leveringskosten zijn duidelijk vermeld bij het Afrekenen.  Afhalen is gratis.  De normale leveringstermijn bedraagt voor België en Nederland 1-3 werkdagen.  Tijdens drukke periodes kan dit oplopen tot 5 werkdagen of meer.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in Benelux.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming  bij de levering, dient door de klant onverwijld te worden gemeld aan VDV Chocolaterie.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.  Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door VDV Chocolaterie was geboden.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven tot op het ogenblik van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van VDV Chocolaterie.

Herroepingsrecht

De aangeboden goederen vallen niet onder het herroepingsrecht (bederfbaar, beperkte houdbaarheidsdatum, hygiënische en gezondheidsredenen).

Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek vaan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden.  Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.  U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf verwijderd worden.  Hou er dan wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.  Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Klantendienst

De klantendienst van VDV Chocolaterie is bereikbaar op telefoonnummer +32 52 35 04 25, via e-mail op info@vdvchocolaterie.com of per post : Perreveld 8, 1745 Opwijk, België.  Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover VDV Chocolaterie beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.  Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, VDV Chocolaterie, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.  De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de verwerking van de bestelling.  U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.  Mits bewijs van identiteit kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan onze klantendienst, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.  Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.  Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.  De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord.  Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen.  VDV Chocolaterie heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.  Het nalaten op gelijk welk moment door VDV Chocolaterie om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemenen verkoopsvoorwaarden van VDV Chocolaterie.  Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups al bewijsvoering kunnen dienen.

Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.  De rechtbanken van de woonplaats van de consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.